Македонија

Симпозиум за биомедицина: Во која насока се движи македонската наука?

16. јануари 2020 - 16:43 | А.С.

На 31.01.2020 во аудиториумот на Жан Митрев Клиниката со почеток во 11:30 до 17:00 часот ќе се одржи еднодневен настан, Симпозиум за биомедицина: Во која насока се движи македонската наука?

Целта на симпозиумот ќе биде запознавање со македонската наука презентирана преку работата на реномирани научници коишто работат во Македонија.

Настанот е организиран од Научната единица и Лабораторијата за генетика и персонализирана медицина во Жан Митрев Клиниката.

Организаторите нагласуваат дека го охрабруваат поставувњето прашања и отворањето дискусии во текот на настанот.

Говорници на симпозиумот ќе бидат:

Д-р Александар Петличковски од Институтот за имунобиологија и Хуман Генетика при Медицинскиот факултет – “Интолеранција на глутен, модерна епидемија?”

Д-р Горан Кунгуловски, Био Инженеринг Доо – “Генетски аберации во епигенетски фактори и нивната улога во канцерната биологија и имунотерапијата”.

Д-р Катарина Давалиева, Истражувачки центар за генетско инженерство и биотехнологија “Георги Д. Ефремов” при МАНУ – “Откривање на биомаркери со квантитативна протеомика: Искуства во ИЦГИБ”

Д-р Митко Младенов, Природно-математички факултет, УКИМ – “BK каналите се медијатори на вазоактивниот ефект на континуирано присутен NO”.

Д-р Родни Росалиа, Жан Митрев Клиника – “Имуниот систем и кардиоваскуларните болести: инфламацијата е асоцирана со лош клинички исход после кардиоваскуларна операција”

Ќе бидат вклучени и кратки презентации на млади лекари.

Настанот е бесплатен и е наменет за сите млади научници, ентузијасти за наука, членови на научни тимови, дипломци, магистранти, докторанти, професори и лекари.

Бидејќи бројот на седишта во аудиториумот е ограничен, заинтересираните треба да го потврдат своето присуство на e-mail адресата genetskalab@zmc.mk.

Коментирај