Рукописи

Одбрани авторите и авторките за зборникот Рукописи 45, четворица од Македонија

Ива Дамјановски, Стефан Велковски, Леона Јариќ и Филипа Сара Попова ќе бидат објавени во зборникот Рукописи 45.
Read more