Импресум

Издавач: КАЈГАНА МЕДИА ДОО Скопје
Тел: 02/ 6133 033
E-mail: contact@kajgana.com

Директор и главен уредник: Дарко Лазаревски

Заменик на главниот уредник: Александра Спасеска

Новинари:
Филип Здравески

Веб дизајн и развој: Дејан Петковски