полен

filter

Како изгледа поленот под микроскоп?

Кога е сезона на пролетни алергии поленот е честа тема на разговор за луѓето. Што го прави поленовиот прав толку исклучителен што цела наука му е посветена?
Read more